LMLPHP后院

代码分享技术

maybe yes 发表于 2021-04-14 10:09

东西要分享:

$content = file_get_contents('1615442217.txt');
$t = base64_decode($content);
$a = explode("\n", $t);
$store = array();
foreach ($a as $k => $v){
    $v = trim($v);
    if (!$v) {
        continue;
    }
    $v = preg_replace('/ssr:\/\//i', '', $v);
    $v = str_replace('-', '+', $v);                                                                        
    $v = str_replace('_', '/', $v);
    $tt = base64_decode($v);
    $aa = explode('/?', $tt);
    $store[$k]['x'] = explode(':', $aa[0]);
    parse_str($aa[1], $store[$k]['y']);
    $store[$k]['x'][5] = base64_decode($store[$k]['x'][5]);
    foreach ($store[$k]['y'] as &$n) {
        $n = str_replace(array('-', '_'), array('+', '/'), $n);
        $n = base64_decode($n);
    }
}

$long_str = '';

foreach ($store as $k => $v) {
    if ($k < 2) {
        continue;
    }
    $v['x'][5] = base64_encode($v['x'][5]);
    $v['x'][5] = str_replace(array('+', '/'), array('-', '_'), $v['x'][5]);
    $str = implode(':', $v['x']);
    foreach ($v['y'] as $a=>$b) {
        if ($a == 'remarks') {
            $v['y'][$a] = str_replace('Free-', '', $v['y'][$a]);
            $v['y'][$a] = base64_encode($v['y'][$a]);
            $v['y'][$a] = str_replace(array('+', '/', '='), array('-', '_', ''), $v['y'][$a]);
            continue;
        }
        if ($a == 'group') {
            $v['y'][$a] = 'LinCloud';
            $v['y'][$a] = base64_encode($v['y'][$a]);
            $v['y'][$a] = str_replace(array('+', '/', '='), array('-', '_', ''), $v['y'][$a]);
            continue;
        }
        if ($a == 'protoparam') {
            $v['y'][$a] = base64_encode($v['y'][$a]);
            $v['y'][$a] = str_replace(array('+', '/', '='), array('-', '_', ''), $v['y'][$a]);
            continue;
        }
        $v['y'][$a] = '';
    }
    $str .= '/?'.http_build_query($v['y']);
    //$str .= '/?'.implode(':', $v['y']);
    $str = 'ssr://'.str_replace(array('+', '/'), array('-', '_'), base64_encode($str))."\n";
    $long_str .= $str;
}

echo str_replace(array('+', '/'), array('-', '_'), base64_encode($long_str));

sample contents of txt

c3NyOi8vWjNOdmRTNWpiRzkxWkRveE1EQTROanB2Y21sbmFXNDZZMmhoWTJoaE1qQXRhV1YwWmpwd2JHRnBianBSVmxVeFlWZFJlaThfYjJKbWN5MXdZWEpoYlQwbWNISnZkRzl3WVhKaGJUMG1jbVZ0WVhKcmN6MDFXVzF3TlV3eVdqVnlWMEkyV1dWUU56ZDVZVTE2UWtoUlp5Wm5jbTkxY0QxU00wNTJaRk5DUkdKSE9URmFRUQpzc3I6Ly9aM052ZFM1amJHOTFaRG94TURBNE5qcHZjbWxuYVc0NlkyaGhZMmhoTWpBdGFXVjBaanB3YkdGcGJqcFJWbFV4WVZkUmVpOF9iMkptY3kxd1lYSmhiVDBtY0hKdmRHOXdZWEpoYlQwbWNtVnRZWEpyY3owMlRDMUlOWEI1WmpWd1pUSTJXbVV3TnpkNVlVMXFRWGxOVXpCM1RYa3dlRTVCSm1keWIzVndQVkl6VG5aa1UwSkVZa2M1TVZwQgpzc3I6Ly9aM2t1YUdzdVozUnZhR0V1Y21Gd2FXUnNlUzVqYkc5MVpEb3lOekF3TURwaGRYUm9YMkZsY3pFeU9GOXRaRFU2WVdWekxURXlPQzFqZEhJNmRHeHpNUzR5WDNScFkydGxkRjloZFhSb09sVlZaRXRPVlZwRUx6OXZZbVp6TFhCaGNtRnRQVTE2V1RST1JFMTVUa1JOTlUxRE5XbGhWelZ1VEcxT2RtSlJKbkJ5YjNSdmNHRnlZVzA5VFdwUmVrOVVRVFpSVmxVeFlWZFJlaVp5WlcxaGNtdHpQVkp1U214YVV6RkpZakkxYmtsRmRIWmliV01tWjNKdmRYQTlVak5PZG1SVFFrUmlSemt4V2tFCnNzcjovL1oza3VhR3N1WjNSdmFHRXVjbUZ3YVdSc2VTNWpiRzkxWkRveU56QXdNenBoZFhSb1gyRmxjekV5T0Y5dFpEVTZZV1Z6TFRFeU9DMWpkSEk2ZEd4ek1TNHlYM1JwWTJ0bGRGOWhkWFJvT2xWVlpFdE9WVnBFTHo5dlltWnpMWEJoY21GdFBVMTZXVFJPUkUxNVRrUk5OVTFETldsaFZ6VnVURzFPZG1KUkpuQnliM1J2Y0dGeVlXMDlUV3BSZWs5VVFUWlJWbFV4WVZkUmVpWnlaVzFoY210elBWSnVTbXhhVXpGTFdWaENhR0puSm1keWIzVndQVkl6VG5aa1UwSkVZa2M1TVZwQgpzc3I6Ly9aM2t1YUdzdVozUnZhR0V1Y21Gd2FXUnNlUzVqYkc5MVpEb3lOekF3TkRwaGRYUm9YMkZsY3pFeU9GOXRaRFU2WVdWekxURXlPQzFqZEhJNmRHeHpNUzR5WDNScFkydGxkRjloZFhSb09sVlZaRXRPVlZwRUx6OXZZbVp6TFhCaGNtRnRQVTE2V1RST1JFMTVUa1JOTlUxRE5XbGhWelZ1VEcxT2RtSlJKbkJ5YjNSdmNHRnlZVzA5VFdwUmVrOVVRVFpSVmxVeFlWZFJlaVp5WlcxaGNtdHpQVkp1U214YVV6RlVZVmMxYmxsWVFuWmpiVlZuSm1keWIzVndQVkl6VG5aa1UwSkVZa2M1TVZwQgpzc3I6Ly9aM2t1YUdzdVozUnZhR0V1Y21Gd2FXUnNlUzVqYkc5MVpEb3lOekF3TlRwaGRYUm9YMkZsY3pFeU9GOXRaRFU2WVdWekxURXlPQzFqZEhJNmRHeHpNUzR5WDNScFkydGxkRjloZFhSb09sVlZaRXRPVlZwRUx6OXZZbVp6TFhCaGNtRnRQVTE2V1RST1JFMTVUa1JOTlUxRE5XbGhWelZ1VEcxT2RtSlJKbkJ5YjNSdmNHRnlZVzA5VFdwUmVrOVVRVFpSVmxVeFlWZFJlaVp5WlcxaGNtdHpQVkp1U214YVV6RlZXVmRzTTFsWE5DWm5jbTkxY0QxU00wNTJaRk5DUkdKSE9URmFRUQpzc3I6Ly9aM2t1YUdzdVozUnZhR0V1Y21Gd2FXUnNlUzVqYkc5MVpEb3lOekF3TWpwaGRYUm9YMkZsY3pFeU9GOXRaRFU2WVdWekxURXlPQzFqZEhJNmRHeHpNUzR5WDNScFkydGxkRjloZFhSb09sVlZaRXRPVlZwRUx6OXZZbVp6TFhCaGNtRnRQVTE2V1RST1JFMTVUa1JOTlUxRE5XbGhWelZ1VEcxT2RtSlJKbkJ5YjNSdmNHRnlZVzA5VFdwUmVrOVVRVFpSVmxVeFlWZFJlaVp5WlcxaGNtdHpQVkp1U214YVV6RldZbTFzTUZwWFVXZFZNMUpvWkVkV2VpWm5jbTkxY0QxU00wNTJaRk5DUkdKSE9URmFRUQo=
2021-05-14 09:21:37 1620955297 0.021422